top of page

Diakonie

Woman Praying

Duchowość i formacja
Diakonia modlitwy
Diakonia formacji
Diakonia duchowości
Diakonia liturgii
Diakonia muzyczna
Diakonia ewangelizacyjna

Służba
Diakonia animatorów
Diakonia gospodarcza
Diakonia charytatywna
Diakonia formacji liderów

Administracja
Diakonia finansów
Diakonia komunikacji/IT
Diakonia prawna
Diakonia spraw osobowych
Diakonia PR

Życie wspólnoty
Diakonia balowa
Diakonia organizacji rekolekcji
Diakonia spotkań ogólnych wspólnoty

bottom of page