top of page

Poświęcenie kaplicy w Camp Vista - zdjęcia

Przygotowania.


Rozpoczęcie festiwalu